top of page
DSC_3095_edited_edited.jpg

מינהלת Agri-FoodTech Valley

foodtech valley logo.png

מי אנחנו?

Israel  Agry-Food Tech Valley הינה שותפות רב מגזרית שנועדה לחזק ולייעל את שיתופי הפעולה בין בעלי העניין השונים במטרה לקדם ולמצב את ישראל והגליל המזרחי כמוקד מצוינות וחדשנות עולמי בתחומי הפודטק והאגרוטק. 

פודטק היא אחת מקטגוריות ההייטק המדוברות בעולם אשר בשנים האחרונות הפכה לתחום מוביל בחדשנות הישראלית עם מעל ל-300 סטארט-אפים, קרנות הון סיכון, מכוני מחקר ואקדמיה, תעשיות מזון מקומיות ועולמיות הפועלים בישראל וצפויים לשנות את האופן בו אנו צורכים ומייצרים מזון.

האימפקט שנרצה להוביל:

  • השפעה על עיצוב האקוסיסטם – נגישות לידע על מהלכים מתהווים, הזדמנויות אתגרים ויכולת להשפיע על מדיניות מתגבשת.

  • השפעה על מדיניות ציבורית תוך קידום מהלכים לטיוב רגולציה- ביסוס שולחן עגול מול ממשלת ישראל לקידום מדיניות ממשלתית תומכת, תקצוב וקידום פרויקטים מכוללי שינוי. כמו כן, קידום שולחן בין מגזרי בתחום רגולציית המזון הישראלית אשר תאפשר שיח פתוח ופורה, תוך העלאת הבעיות הקיימות, והפערים בין הרגולציה לבין צרכי התעשייה והשוק. בעקבותיו ייווצרו קבוצות עבודה שיקדמו את הנושא באפיקים שונים.

  • מעורבות וקידום אירועי תוכן חוצי מגזרים להתמודדות עם אתגרי ענף המזון הישראלי והעולמי.

  • קישור בין יזמים לבין משקיעים פוטנציאליים- המנהלת תפעל ליצירת רשת קשרים בארץ ובחו"ל אשר תאפשר במה למיזמים וחשיפתם לחברות ומשקיעים ולחיזוק הקשרים ושיתופי הפעולה.

  • הכשרת הון אנושי וכוח אדם איכותי לאוקוסיסטם המתרחב- המינהלת תקדם מדיניות משותפת לקידום הכשרה מקצועית ואקדמית אשר תספק  מענה לאתגרי העתיד תוך מתן מענה גם לתעשייה הקיימת לצרכיה הנוכחיים.

bottom of page