top of page
DSC_3095_edited_edited.jpg

מושב פתיחה

מנחה: גיא ורון

חדשות 12

09:00-12:00

9:00

התכנסות, כיבוד וקפה

10:00

דברי פתיחה וברכות

פרופ' אליעזר שלו, נשיא המכללה האקדמית תל-חי 
פאולה פיטשני, ראשת החוג למדעי המזון, 
המכללה האקדמית תל-חי 

פרופ׳ דן לבנון, מדען ראשי, מיגל, מכון למחקר מדעי בגליל

10:15

הכרזת הקמת מכון מזון לאומי במכללת תל-חי

יפעת ענבר, מנהלת אגף מזון ומדעי החיים - רגולציית מזון ותרופות במשרד הכלכלה

10:30

 KEYNOTE הרצאת

תעשיית המזון, פודטק ואקדמיה: חדשנות ואתגרים לעתיד

פרופ' (אמריטוס) סם שגיא, הפקולטה לחקלאות של האוניברסיטה העברית

10:50

פעילות אזורית להקמת מינהלת
Agri-FoodTech Valley

דוד זיגדון, מנכ״ל מיגל מכון למחקר מדעי בגליל 

11:00

ראיונות One on One

ד"ר מיכל לוי, מדענית ראשית משרד החקלאות ופיתוח הכפר

ד"ר ענת סולומון, מדענית ראשית, החברה המרכזית למשקאות

11:30

הצגת מצגות פיתוח מוצרים של סטודנטים

12:00

הפסקת צהריים

ארוחת צהריים

הצגת פיתוחי מוצרים של הסטודנטים

הצגת חברות פודטק

Speed Date - מפגשים אחד על אחד

משתתפים

SAM SAGUY - PIC.jpg

הפקולטה לחקלאות של האוניברסיטה העברית

Michal Levy.JPG

ד"ר מיכל לוי

מדענית ראשית משרד החקלאות ופיתוח הכפר

ענת סולומון.jpg

ד"ר ענת סולומון

מדענית ראשית

החברה המרכזית למשקאות

יפעת ענבר.jpg

יפעת ענבר

מנהלת אגף מזון, מינהל תעשיות, משרד הכלכלה והתשתיות

bottom of page